Tietosuojaseloste

Me Vinkeellä ja täällä Metkumetsässä kunnioitamme meidän asiakasta ja haluamme, että asiakas saa parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen. Me haluamme olla asiakaspalvelussakin ykkösiä. Me ei tehdä tätä touhua ryppy otsassa, mutta kuitenkin niin, että noudatamme lakeja ja teemme kaiken aina kunnolla. Ja meille on tärkeää huolehtia kaikista tiedoista, mitä asiakkaista saamme tai keräämme. Ja meille on myös ykkösasia, jos asiakas haluaa tulla unohdetuksi tai poistaa tietonsa meidän rekistereistä. Ja pyydettäessä asiakas saa kaikki meidän keräämät tiedot nähtäville myös. Me emme myöskään kerää tarpeetonta tai ylimääräistä tietoa asiakkaista, emmekä tieten tahtoin lähettele posteja, jotka eivät liity Metkumetsän toimintaan millään lailla. Nämä kaikki asiat ovat meille asiakaspalvelua ja asiakkaan kunnioittamista. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tästä asiasta tarkemmin.

Ollaksesi Vinkeen asiakas on sinun hyväksyttävä nämä tietosuojaselosteessa esitetyt tiedot tiedonkeruusta sekä -käytöstä. Tämä hyväksyntä tapahtuu samalla kun teet ostoksia ja vahvistat tilauksesi tai kun luot asiakastilin verkkokauppaamme tai luovutat tietoja muussa tiedonkeräystilanteessa.

Pääsääntöisesti keräämme ja tallennamme seuraavanlaisia tietoja:

-asiakkaan itse antamia tietoja

-verkkosivujen keräämiä tietoja (evästeitä)

-analytiikan avulla kerättyjä tietoja

Ja miksi? No koska haluamme tarjota parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen ja toimittaa tilauksesi perille parhaalla mahdollisella tavalla. Olisihan se hassua tai melkeinpä mahdotonta, toimittaa tilaus perille ilman, että asiakas kertoisi esimerkiksi osoitetta minne tilaus lähetetään. Ja tottakai, me halutaan olla aina vaan parempia, joten siksi me halutaan kehittyä!

 

1. Rekisterinpitäjä

Vinkee Oy
Asmalammentie 3
40420 Jyskä
Puhelin: 050 412 6931
Sähköposti: [email protected]
Y-tunnus 2760333-8

2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

Osoite: Vinkee Oy, Kreetta Ahonen, Asmalammentie 3, 40420 Jyskä
Puhelin: 050 412 6931
Sähköposti: [email protected]

Ja hei, me ollaan täällä sitä varten, että voit kysyä lisätietoa.

3. Rekisterin nimi

Vinkeen asiakas – ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Vinkeen asiakkuuksien hoitamiseen ja liiketoiminnan harjoittamiseen.

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa asiakkaiden tilausten käsittely, toimittaminen ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen, hallinta ja kehittäminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää Vinkeen toiminnan kehittämiseen, tuotteiden tarjoamiseen, myymiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin liittyen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei käytetä markkinointiin ilman asiakkaan hyväksyntää.

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään vain asiakkaan suostumuksen, sopimuksen tai hyväksymisen perusteella. Sopimus syntyy tilauksen yhteydessä, suostumus tapahtuu asiakastilin luonnin yhteydessä ja hyväksyminen asiakkaan itse tietojaan luovuttamalla.

5. Kyseessä olevat henkilötietoryhmät (rekisterin tietosisältö)

Asiakasrekisteriin kerätään ja säilytetään seuraavia tietoja:

– Asiakkaan etu- ja sukunimi
– Sähköpostiosoite
– Postiosoite
– Puhelinnumero
– Tiedot käsitellyistä tilauksista, ostohistoria, tilausnumerot
– Laskutustiedot
– Maksutapatiedot ja maksuvälinetiedot
– Tilausten mahdolliset toimitusten seurantatiedot
– Asiakkaan itse antamat markkinointilupatiedot
– Asiakkaan itse antamat tuotearvostelut tai asiakaskyselyvastaukset
– Asiakkaan itse antamat tiedot tuotteisiin tai tilauksiin liittyen

Verkkokauppaan rekisteröityneeltä asiakkaalta lisäksi:
– Käyttäjätunnus
– Salasana
– Asiakasnumero

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöisesti tietojen antaja on asiakas itse. Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkaan palveluun rekisteröityessä antamat tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään sekä asiakkaan kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostilla antamat tiedot asiakkaan pyytäessä lisää tietoa tai ostaessa tuotetta. Asiakas voi itse halutessaan tarkistaa tiedot, mitä asiakastilillä on tai pyytää meitä poistamaan asiakasta koskevat tiedot rekisteristämme. Tarvittaessa voimme hankkia tietoja myös kolmansilta osapuolilta, esimerkiksi laskutuspalvelusta laskutustietoja tai toimitukseen liittyvissä asioissa voimme etsiä tiedon asiakkaan lähimmästä postitoimipaikasta. Tietoja voidaan siis tarvittaessa kerätä myös yleisistä lähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset, henkilötietojen vastaanottajat

Keräämiimme ja säilyttämiimme tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan rekisteriä hoitavat henkilöt sekä näiden lisäksi tarvittaessa myös tietojärjestelmien ylläpitäjät. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille turhaan, vaan esimerkiksi laskutusta, toimitusta tai markkinointia varten, joka on osa meidän liiketoimintaamme. Teemme yhteistyötä luotettavien toimijoiden kanssa ja vastaamme, että hekin käyttävät annettuja ja kerättyjä tietoja luottamuksella ja vain niihin tarkoitettuihin asioihin, mihin ne on kerätty. Esimerkiksi asiakkaan ostaessa Vinkeeltä tuotteita, luovutamme tilauksen käsittelyyn tarvittavat asiakkaan tiedot yhteisyökumppanille, esim. maksuliikenteen järjestäjälle. Tällaisia ulkoistettuja henkilötietojen käsittelijöitä ovat mm. tilitoimisto, maksuliikennepalveluntuottaja, laskutuspalvenlutuottaja, markkinointipalveluntuottaja.

Käytämme siis myös rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon alihankkijoita ja tietoja voidaan tällöin siirtää EU-/ETA-alueen ulkoupuolelle, jos se on palvelun tuottamisen vuoksi tarpeellista. Huolehdimme tällöinkin tietosuojan riittävästä suojasta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot käsitellään luottamuksellisina. Rekisteri on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsee ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain rekisteriasioista vastaavat henkilöt.

9. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä Vinkeen asiakasrekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus tietojen oikaisemiseen, tietojen poistamiseen ja tietyin edellytyksin tietojen käsittelyn rajoittamiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää, aiemmasta luvastaan huolimatta, yritystä käsittelemästä itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ja -mainontaan, sekä markkinointi, ja mielipidetutkimusta varten ilmoittamalla siitä sähköisesti Vinkeen asiakaspalveluun.

Kirjautumalla omalle asiakastilille, rekisteröity voi tarkistaa omat antamansa tiedot ja tarvittaessa oikaista niitä. Pyrimme kehittämään asiakastilejä niin, että asiakas pystyy hallinnoimaan omia tietojaan parhaalla mahdollisella tavalla. Rekisteröity vastaa itse tietojen oikeellisuudesta ja Vinkee voi oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan tietoja, jotka ovat puutteellisia, virheellisiä tai vanhentuneita rekisteröidyn oikausua pyytäessä.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia, että Vinkee rajoittaa käsittelyä, jos hän kiistää tietojensa paikkansa pitävyyden, käsittely on lainvastaista, henkilötietoja ei enää tarvita niiden alkuperäisiin käsittelytarkoituksiin ja muissa tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa kuvatuissa tilanteissa.

Rekisteröidyn pyynnöstä tiedot voidaan lainsäädännön puitteissa poistaa rekisteristä. Pyyntö pitää esittää kirjallisena.

10. Tietojen säilytys

Säilytämme rekisterin tietoja tarvittajan ajan, jotta rekisterissä kuvattua liiketoimintaa pystytään totettamaan. Rekisteröidyt, jotka eivät ole aktiivisia viiteen vuoteen, poistetaan rekisteristä automaattisesti, jollei laki muuta vaadi. Toimimme rekisterinpidossakin lain puitteissa ja esimerkiksi kirjanpitolaki velvoittaa tiettyihin aikaraameihin rekisterinpidon näkökulmasta.

11. Evästeet ja muu seuranta

Meidän verkkosivuillamme hyödynnetään evästeitä ja muita verkkoseurantatyökaluja. Näiden avulla pystymme keräämään analytiikkaa ja kehittämään verkkosivustoamme aina vaan paremmaksi ja palvelemaan asiakkaitamme paremmin. Voit poistaa evästeet omalta selaimeltasi. Käytämme myös muita seurantatyökaluja ja kuvapistetunnisteita. Näiden avulla pystymme tarjoamaan asiakkaille kohdennettuja mainossisältöjä, eli sisältöjä sellaisista asioista, jotka sinua saattavat kiinnostaa sellaisten sijaan, mitkä eivät sinua välttämättä heilauta mihinkään suuntaan.

Me käytämme verkkosivujemme lisäksi pääsääntöisinä sisältökanavina Facebookia sekä Instagramia ja näiden sovellusten ja seurantakanavien käyttäminen on osa liiketoimintaamme. Pyrimme kehittämään näitä työkaluja ja selainteknisiä työkaluja siihen suuntaan, että asiakas saisi parhaimman mahdollisen asiakaskokemuksen nyt ja tulevaisuudessa.

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli meidän toiminta ei ole mielestäsi soveltuvien tietosuojalakien mukaista tai mikäli me emme ole varmistaneet oikeuksiesi toteutumista, voit tehdä kantelun tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle. Mutta olethan toki ensin meihin yhteydessä, jotta me voisimme korjata ensisijaiset vääryydet ja virheelliset toimintatavat.

Tietosuojaselosteen päivittäminen

Me Vinkeellä seuraamme lakia ja haluamme aina vaan olla parempia kaikessa mitä teemme. Haluamme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla, vaikkakin meillä on välillä jekkuja kainalossa. Päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa ja viimeisimmän päivityksen päivämäärä lukee aina selosteen lopussa. Käytännöissä saattaa tulla muutoksia tai lainsäädäntö saattaa muuttua tai vaatia muutoksia selosteeseen. Myös tarkennuksia tehdään tarvittaessa. Kaiken takana on kuitenkin ajatus siitä, että haluamme olla avoimia ja palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Emme kerää turhaa tietoa ja keräämämme tieto pidetään tallessa ja sitä käytetään vain Vinkeen liiketoimintaa varten.

Jos tietosuojaselosteeseen tulee merkittäviä muutoksia, tiedotamme niistä aina erikseen.

 

Jäikö joku vielä askarruttamaan? Jos jäi, niin laita ihmeessä viestiä sähköpostiin [email protected]

 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 – päivitetty viimeksi 24.5.2018